KONTAKT
Gå tilbage

Vedligeholdelse af skoven omkring Næsseslottet

Næsseslottet har tidligere beskrevet vores skovprojekter. Nu giver vi ordet til slottets ejer Stig Hølledig.

Som tidligere beskrevet er vi igang med en omfattende og tiltrængt vedligeholdelse af skoven omkring Næsseslottet. Opgaven udføres af Hedeselskabet, som er et af Danmarks førende virksomheder indenfor naturpleje. Vi har løbende i min ejertid vedligeholdt skoven, men nu trængte den til en større og mere gennemgribende vedligeholdelse. 

Formålet er at:

  • Fjerne den tætte underskov, så man kan se de flotte store træer og se det smukke bakkede landskab med slugter, vandløb og små søer. Det giver samtidig plads, lys og gode vækstbetingelser for de store træer.
  • Fjerne udvalgte træer der skygger for især de gamle egetræer. Jeg har prioriteret egetræerne, da de kan blive rigtig gamle og er en vigtig del af Næsseslottets historie.
  • Plante nye træer der bliver til glæde for fremtidige generationer. Der er en ganske almindelig sund skovpleje som sker i alle skove. Dette sørger for at der hele tiden er en ny generation af træer på vej.
  • Plante områder med tætte buske der giver mulighed for at dyr og fugleliv kan gemme sig og få fred. Buskene prioriteres så de ud over dække også giver naturlig føde til dyr og fugle.

I vinterens løb har Hedeselskabet ryddet underskov og få udvalgte træer. Næster skridt er at plante nye træer og buske. For at beskytte de nye planter opsættes trådnet i en begrænset periode. 

Om få år vil dyr og fugle have langt bedre forhold end de havde før. Samtidig vil området om muligt være endnu smukkere.

Projektet er finansieret udelukkende med private midler.

Stig Hølledig